Tehnički parametri kabineta za pištolj Napomena

- Dec 25, 2017 -

1, curenje u kabinet intenziteta magnetnog polja bi trebalo da bude manja od koercitivnosti materijala magnetskog snimanja 10%, odnosno kada je vanjsko magnetsko polje 200GS (Gauss), magnetno polje kućišta nije više od 5GS.

2, u skladu sa odredbama relevantnih propisa o zaštiti od požara za adijabatski dizajn, 30 minuta nakon požara, izlaz iz scene, temperatura kućišta ne bi trebala biti veća od 90 ℃.


Srodni proizvodi

  • 4-osoba stola za stolove (pauk stol)
  • Klupa za manžete
  • Pistol Locker površina montažna vrata
  • Teški motor sa šipkom
  • Povucite ručicu
  • Žica mrežaste vrata sa hranom za prolazak